Giảm giá
Vang New Zealand SILENI EXCEPTIONAL VINTAGE MERLOT
- Giá bán lẻ: 1.364.000đ - Giá theo thùng: 1.220.000đ/ch ...
1.220.000₫ 1.364.000₫
Giảm giá
Vang New Zealand SILENI LATE HARVEST SEMILLON
- Giá bán lẻ: 462.000đ - Giá theo thùng: 418.000đ/ch ...
418.000₫ 462.000₫
Giảm giá
Vang New Zealand SILENI PLATEAU PINOT NOIR
- Giá bán lẻ: 714.000đ - Giá theo thùng: 620.000đ/ch ...
620.000₫ 714.000₫
Giảm giá
Vang New Zealand THE PEAK SYRAH
- Giá bán lẻ: 714.000đ - Giá theo thùng: 620.000đ/ch ...
620.000₫ 714.000₫
Giảm giá
Vang New Zealand SILENI LODGE CHARDONNAY
- Giá bán lẻ: 470.000đ - Giá theo thùng: 399.000đ/ch ...
399.000₫ 470.000₫
Giảm giá
Vang NEW ZEALAND SILENI PINOT NOIR EXCEPTIONAL
Giá niêm yết: 1.498.000đ/ch Giá xuất theo thùng: 1.340.000đ/ch ...
1.340.000₫ 1.498.000₫
Giảm giá
Vang New Zealand SILENI Merlot Cellar Sellection
Giá niêm yết: 470.000đ/ch Giá xuất theo thùng: 418.000đ/ch ...
418.000₫ 470.000₫
Giảm giá
Vang New Zealand SILENI STRAITS Sauvignon Blanc
- Giá niêm yết: 590.000đ/ch - Giá bán theo thùng: 505.000đ/ch ...
505.000₫ 590.000₫
Giảm giá
Vang New Zealand SILENI Sauvignon Blanc
- Giá niêm yết: 480.000đ/ch - Giá bán theo thùng: 399.000đ/ch ...
399.000₫ 480.000₫